COMENIUS LOGO и ToolKID

Училищната информатика трябва да създава познавателни умения, умения да се организира информация – да се натрупва, да се общува с нея, да се споделя. Не на последно място, да развива естетически усет и да дава възможност на обучаемия да изпита удоволствие от процеса на обучение.

Системата Comenius Logo® е изключително подходящо средство за постигане на тези цели. Тя представлява среда за обучение под Windows, в основата на която стои езикът за програмиране Лого.

Защо системата Comenius Logo® е привлекателна за учениците?
Ето някои от богатите и атрактивни възможности, които средата предоставя:

  • работа с множество костенурки;
  • рисуване с многобройни цветове;
  • създаване на анимация;
  • използване на текст, звук, видео;
  • създаване на интерактивни програми.

В същото време Comenius Logo® е достатъчно мощна, за да се използва и като средство за създаване на по-сложни приложения под Windows. Такова приложение е ToolKID. Това я прави подходящо средство за обучение по информатика и в по-горните класове.

В Comenius Logo® има две основни концепции – костенурка и проект. Костенурката е малък графичен обект, който "живее" върху графичния екран и изпълнява инструкции, зададени на език, твърде близък до естествения. Ученето чрез управление на костенурка се оказва много привлекателно: движейки се върху екрана, костенурката може да оставя следа, т. е. да чертае геометрични фигури. В този контекст неусетно и трайно се усвояват знания от областта на математиката. Може да се работи и с много костенурки – множество движещи се обекти – с различни образи – букви, коли, знамена, птици и други.


 

Разработката на проект е основен похват при обучението с Лого - със средствата на Comenius Logo® се извършва определена дейност, която е смислена и занимателна за детето. В този процес средата е изразно средство, което стимулира формирането на творческо и алгоритмично мислене у децата.

Създаването на проект е като снимане на филм. Първо се избират декорите – изображения върху графичния екран, които може да се нарисуват и в други графични приложения на Windows. След това се определят актьорите – кои да бъдат и как да изглеждат техните костюми – създават се костенурки с различни имена и образи. После се определят ролите - поведението на костенурките - и започват репетициите. Освен да говорят и пеят, актьорите може и да танцуват, изобщо - да се движат така, както се харесва на режисьора. А в ролята на режисьор е самият обучаем.

Използвайки Comenius Logo®, децата придобиват умения сами да създават, редактират и отпечатват графични изображения, комбиниращи картина и текст, поздравителни картички, материали за училищния вестник и други, да създават анимирани приказки и малки компютърни игри. Специално за деца на възраст от 5 до 12 години е създаден пакет от програми под името ToolKID. Така те ще развият своите творчески способности и интереси, ще съумеят да използват компютъра за разнообразни реални дейности и с лекота ще усвоят основите на приложното програмиране.

Системата Comenius Logo® е одобрена като учебно помагало с протокол 14 от 17.09.1998 г. на МОН.

 

Logo ToolKID

Детски софтуерен пакет

TOOLKID

над 50 програми за Вашите деца

Детският софтуерен пакет ToolKID, който работи под системата Comenius Logo, съдържа над 50 програми, създадени специално за деца на възраст от 5 до 12 години. Тези програми са обединени в няколко основни групи, според дейностите, които детето трябва да реализира в тях.

Пакетът е разработен от екип на катедра Информационни технологии, Факултет по математика и информатика, СУ "Св. Климент Охридски". Той се използва с успех в часовете по Информационни технологии в 1-4 клас, като обезпечава работата по учебната програма на МОН за тази възраст.

Игри Игрите тук са насочени към овладяване на основните движения с мишката.
графика
С програмите за рисуване детето оцветява картинки, конструира и създава собствени.
текст
Запознаването с клавиатурата и въвждането на текст с помощта на програмите от групата за работа с текст.
звук
Възпроизвеждането на звук и записването на глас са само част от програмите в тази група за работа със звук.
анимация
С помощта на програмите от тази група детето се запознава с анимацията и видеото.
мултимедия
С програмите за комбиниране може да се съчетават текст, анимация, звук и изображения.
алгоритми
Групата за алгоритми съдържа програми, в които се решават алгоритмични задачи в игрова ситуация.

За въпроси към детския пакет ToolKID: Ивайло Иванов, iivanov@fmi.uni-sofia.bg.

Ако искате да се запознаете с краткото ръководство за инсталиране и работа с Comenius Logo и ToolKID, натиснете тук.

 


  За повече информация за Comenius Logo и ToolKID ни пишете на адрес: virtech@virtech-bg.com

For more information contact Stefan Spiridonov
Last updated on 15.06.2007